Newydd Housing Association

Cookie policy notice

Important! Our Cookie Policy has changed. Please click here to view the policy.

[English below]

Swyddi gwag cyfredol

Rydym yn gobeithio bod gennym y swydd berffaith i gydweddu gyda'ch diddordebau a'ch sgiliau, gwelwch ein swyddi isod. Cliciwch ar deitl y swydd am fwy o wybodaeth ac i wneud cais. Os nad oes swydd yn eich denu cliciwch ar y rhybuddion e-bost swyddi i gofrestru am ddiweddariadau.

Esgusodwch ein hymddangosiad tra byddwn yn gweithio ar wneud ein gwefan a’n proses o wneud ceisiadau yn gwbl ddwyieithog.

Yn y cyfamser, rydym yn gobeithio bydd y broses o wneud cais yn un llyfn a byddem yn croesawu unrhyw adborth sydd gennych am y broses wrth i chi weithio drwy eich cais.

Pob lwc gyda'ch cais am swydd ac os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, cysylltwch â'r Tîm Adnoddau Dynol ar humanresources@newydd.co.uk

Current Vacancies

We hope that we have the perfect job to match your interest and skills, all our current job vacancies can be found below. Click on the job title for more info and to apply. If nothing takes your fancy then click job vacancy alerts to register for updates.

Please excuse our appearance while we are currently working on making our website and application process fully bilingual.

In the meantime we hope that you find the application process smooth and we would welcome any feedback you may have on the process as you work through your application.

Best of luck with your job application and if you have any queries in the meantime please contact the HR team on humanresources@newydd.co.uk

 RSS feed  There are currently 0 jobs on this site

View all jobs
Please use this box to enter any word that might be contained in the advert. This may be a word from the job title, the location, the reference number or any other word that might appear in the advert.
Select occupational group to be used in search
Select a period from the drop down list for when job have been added to the system

Detailed map of your area